ARROW

Nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta?

 

 
Warunki rejestracji
MyAccount to dedykowany portal dla partnerów Arrow ECS, umożliwiający sprawdzanie stanu realizacji zamówień oraz faktur i not kredytowych w formacie pdf.
Konto MyAccount jest udostępniane użytkownikowi zewnętrznemu, tylko wtedy, gdy :
1.        Jego adres e-mail jest zarejestrowany i włączony w Arrow ECS AX.

 
2.        Jest on częścią "aktywnego" klienta w Arrow ECS AX.
Aktywny klient to firma, która jest zarejestrowana w AX i zatwierdzona w Arrow ECS.

 
3.        Zapoznał się z Warunkami użytkowania i je akceptuje.

 
4.        Jest właścicielem adresu e-mail: automatycznie wysyłany jest e-mail potwierdzający na ten adres w celu sprawdzenia właściciela.

 
5.       Jeśli jego firma ma administratora klienta (*) zdefiniowanego w aplikacji, będzie musiał poczekać, aż ten administrator zatwierdzi jego profil. 
 
6.        Zdefiniował ważne i bezpieczne hasło
 
Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem
Arrow ECS automatycznie wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem co 90 dni.
Użytkownicy „MyAccount” mają 72 godziny na kliknięcie linku zabezpieczającego, aby potwierdzić, że są właścicielami adresu. Dopóki nie klikną, konto będzie "zawieszone".
(*) Administrator klienta to osoba wyznaczona przez klienta, zarejestrowana w MyAccount i skonfigurowana jako taka w systemie Arrow ECS.
Administrator jest uprawniony do:
 
-     Zatwierdzania żądań rejestracji.
-     Definiowania profilu ** nowych użytkowników
-     Utrzymywania listy użytkowników we współpracy z działem obsługi klienta Arrow ECS.
 
      Jeśli z powodów wewnętrznych (poufność, bezpieczeństwo), administrator musi zostać wyznaczony w ramach partnera klienta, wniosek jest składany do Działu Obsługi Klienta Arrow ECS.
 
(**) Istnieją 3 możliwe profile :
 
-          Pełny : Dostęp do wszystkich danych
-          Ograniczony : Faktury i kwoty zamówień nie są wyświetlane.
-          Fakturowanie : Dostęp tylko do faktur

Powrót