ARROW

Nie możesz uzyskać dostępu do swojego konta?

 

Warunki przypomnienia o rejestracji
Konto MyAccount jest udostępniane użytkownikowi tylko wtedy, gdy :
1.     Jego adres e-mail jest zarejestrowany i aktywny w bazie danych Arrow ECS.
2.     Jest on częścią "aktywnego" klienta w bazie danych Arrow ECS.
Aktywny klient to firma, która jest zarejestrowana i zatwierdzona przez Arrow ECS.
3.     Zapoznał się i zaakceptował Warunki użytkowania.
4.     Jest właścicielem adresu e-mail: automatycznie wysyłany jest e-mail potwierdzający na ten adres w celu sprawdzenia jego właściciela. 
5.    Jeśli jego firma posiada administratora klienta zdefiniowanego w aplikacji, będzie musiał poczekać, aż ten administrator zatwierdzi jego profil.
6.     Zdefiniował ważne i bezpieczne hasło
 
Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem
Arrow ECS automatycznie wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem co 90 dni.

Użytkownicy mają 72 godziny na kliknięcie linku bezpieczeństwa w tej wiadomości, aby potwierdzić, że są właścicielami adresu. Dopóki nie klikną, konto będzie ‘zawieszone’

 

Powrót